Planologie artikelen

Name Description Download

Aspecten woningbouw Starrenburg III

Download
OGLV heeft de gemeenteraad van Voorschoten gevraagd de regie te nemen bij de voorbereiding van een eventueel besluit tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis (AB-huis). De vereniging noemt in de brief een reeks van bezwaren tegen de verkoop en vraagt de gemeenteraad: 1. een hoorzitting te houden om de opvattingen onder de bevolking over de plannen tot verkoop te inventariseren; 2. een gedegen advies te vragen aan een hoogleraar notarieel recht/erfrecht over de betekenis van de voorwaarde van de erflater voor de voorgenomen verkoop van het AB-huis. OGLV meent voorshands dat de gemeente niet vrij kan beschikken over het AB-huis, omdat het Ambachtshuis blijvend een publieke functie heeft. Download
Download
notarieel advies AB-huis - OGLV - Bericht voor website over notarieel advies inz. AB-huis.pdf
OGLV heeft het College van B&W via een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) gevraagd om het notarieel advies over de beoogde verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis openbaar te maken. Download
Download
Download