Oud

Groen

Leefbaar

De Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Lees meer over ons

OGLV organiseert

Open Monumenten Dag
Lezingen en excursies
Acties en petities

OGLV informeert

Via deze website
Digitaal nieuws
Lokale media

OGLV publiceert

Ons fraai geïllustreerde OGLV Magazine met diepgaande artikelen over historische onderwerpen

Wat zijn de doelstellingen van OGLV?

Algemene Ledenvergadering OGLV
maandag 24 april 2023
aanvang 19.45 uur
in het Bondsgebouw,
Leidseweg 100 (inloop vanaf 19.30 uur)

AGENDA

Van 19.45 tot 20.30 uur  Huishoudelijke vergadering

Opening en Mededelingen

Verslag ALV van 25 april 2022
Jaarverslag 2022
Financiële jaarstukken 2022 en bevindingen Kascommissie
Benoeming nieuw lid Kascommissie
Begroting 2023
Bestuurswisseling
•    Terugtreden Helmi de Ruiter als voorzitter (blijft bestuurslid)
•    Kandidaat-voorzitter: Marcel Cramwinckel
•    Aftreden Jan-Willem Sentrop
•    Kandidaat-secretaris: Marc Gazenbeek
•    Aftreden Marijke Reinsma
Rondvraag, w.v.t.t.k.

Vanaf 20.30 tot 21.00 uur   Nieuwe koers van de vereniging

Presentatie, daarna mogelijkheid tot het stellen van vragen

21.00 – 21.15 uur Pauze (drankje aan het buffet in de hal)

21.15 – 21.45 uur Discussie in drie subgroepen over nieuwe koers

Wat spreekt je aan ? Wat mis je ? Praktische ideeën

21.45 – 22.00 uur Plenaire terugkoppeling uit de subgroepen

22.00 – 22.30 uur Reacties
Wethouder Van der Elst

Reacties van voorzitter MV en nieuwste lid

Conclusies en vervolg

22.30 – 23.00 uur Afsluiting en borrel

Film “Het dorp van toen en nu” groot succes!
Voorschoten heeft in 2021 van Open Monumentendag een bijzondere dag gemaakt. OGLV en Studio Gradi maakten een korte film over de rijke geschiedenis van het dorp. De film is hieronder te zien.