Oud

Groen

Leefbaar

De Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Lees meer over ons

OGLV organiseert

Open Monumenten Dag
Lezingen en excursies
Acties en petities

OGLV informeert

Via deze website
Digitaal nieuws
Lokale media

OGLV publiceert

Ons fraai geïllustreerde OGLV Magazine met diepgaande artikelen over historische onderwerpen

Laatste nieuws

Hemelwater komt in steeds vaker in zware buien naar beneden. Die pieken kan het rioleringsstelsel niet verwerken vanwege de ontoereikende capaciteit. Bovendien geven veel huizenbezitters de voorkeur aan een 'onderhoudsvrije tuin' en leggen deze geheel of grotendeels vol met tegels.
Om de wateroverlast die daarmee gepaard gaat te voorkomen heeft de gemeenteraad recent de Verordening afvoer hemelwater en grondwater vastgesteld.
Lees meer

Planologie

Beoordeling concept milieubeleidsplan 2021-2024 van de gemeente Voorschoten   

Contact Gegevens

071-5616694bestuur@oglv.nl