Contact

Heeft u een vraag of opmerking?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Vragen of opmerkingen?

Onze vereniging beschikt over verschillende e-mailadressen voor verschillende onderwerpen. U vindt ze hieronder:
 • bestuur@oglv.nl
  Voor alles over het beleid van de vereniging, u krijgt een reactie van de secretaris, eventueel komt de kwestie in het bestuur.
  Jan Willem Sentrop: 071-5616694
 • bezorging@oglv.nl
  In december wordt ons OGLV Magazine bij alle leden bezorgd. Dit blad verschijnt één maal per jaar.
  Indien u niets ontvangen heeft, kunt u contact opnemen met Tineke de Jong 071 – 5616113
 • penningmeester@oglv.nl
  Alles wat betreft de contributiebetaling en de financiën van de vereniging in het algemeen.
  Bart van Oisouw: 06-52540076
 • ledenadmin@oglv.nl
  Voor alle wijzigingen, zoals aanmelding, verhuizing, wijziging e-mailadres, opzegging lidmaatschap enz.
  Bart van Oirsouw 06-52540076
 • nieuwsbrief@oglv.nl
  Voor contact met de redactiecommissie van de nieuwsbrief over kopij, deadline, oproepen, mededelingen e.d.
 • peter.prein@gpprein.nl
  Voor contact met de voorzitter van de commissie Open Monumentendag.
  Peter Prein: 06-53338529
 • planologie@oglv.nl
  Voor alle zaken betreffende nieuwbouw, renovatie, restauratie, monumenten, bestemmingsplannen, groenontwikkeling, planologie, archeologie e.d.

Neem contact op