Onveiligheid en gebrek aan handhaving belemmert ontwikkeling Park Ter Wadding

Voorjaar 2016 is er met veel publieke aandacht een aanvang gemaakt met het herstel van het park van Ter Wadding. Wethouder Bianca Bremer heeft toen symbolisch, op de plaats waar vroeger een boomgaard moet zijn geweest, een nieuwe hoogstam boomgaard aangeplant. Maar toen……..

Enige weken later stond er opeens een levensgroot hek midden in het park dat tot dan toe geheel voor het publiek was opengesteld. Met dat hek wordt het park in tweeën gedeeld en is een deel van het park niet meer toegankelijk.

Door: Henny van der Klis, december 2016  

Even de gemeente gebeld voor opheldering. Wat is er aan de hand?
Ter Wadding heeft twee eigenaren: de gemeente Voorschoten bezit een groot deel van het park en de heer Smitsloo is eigenaar van het huis en de watergang in het verlengde van het huis. Het pand wordt verhuurd aan onder meer het Cardiologie Centrum Voorschoten en de Multiple Sclerose Vereniging. Overlast door hangjongeren en gepleegde inbraakpogingen vormden voor de heer Smitsloo aanleiding om een hek te plaatsen ter bescherming van zijn huurders. Volgens de gemeente staat het hek er illegaal omdat er geen omgevingsvergunning is gevraagd en dus ook niet verleend.

En wat vindt de heer Smitsloo?
De heer Smitsloo is niet erg te spreken over dit standpunt van de gemeente. ‘Dit doet geen recht aan mijn inspanning om Ter Wadding opnieuw allure te geven als historisch gebouw en oorspronkelijke entree van Voorschoten vanuit Leiden. Privé heb ik de afgelopen 10 jaar zeer veel in het gebouw en mijn groen geïnvesteerd. Tegelijkertijd was er geen sprake van enige vorm van handhaving als jonge aanplant werd geruïneerd of gewoon gestolen.

Ruim tien jaar geleden heb ik de gemeente twee en een halve hectare Ter Wadding voor één euro toegespeeld. Bij de aankoop zijn afspraken gemaakt over het landschapsonderhoud. Aan die afspraken heeft de gemeente zich niet gehouden hoewel we daar zowel in gesprekken als via aangetekende brieven op aandrongen. En dan plots gaat de gemeente op eigen houtje aan de slag!  In hun plannen werd niets ten aanzien van de door ons voorgestelde verbetering van de veiligheid (alleen al door verlichting) ter plaatse opgenomen, terwijl zich al jaren (ook criminele) bedreigende situaties voor de omwonenden voordoen. Zo worden er drugs gedeald en gebruikt, parkbanken in brand gestoken etc. De limit voor ons was dat er nog steeds niet aan beveiliging werd gedacht, ook niet nadat begin van dit jaar een medewerkster van MS Research Nederland door  het glas werd beschoten en geraakt. Recent werd over deze zaken in het Leids Dagblad verslag gedaan. Het hek is dan ook geplaatst om de huurders van het landhuis te beschermen. En plaatsing van het hek is geoorloofd. Ons privégedeelte is door toepassing van de Natuurschoonwet tot niet openbaar verklaard en ook het bestemmingsplan biedt de ruimte om een hek te plaatsen.’

En hoe nu verder?
Volgens de gemeente belemmert de huidige erfgrens, dwars door de watergang, een gecoördineerde renovatie van het park en het toekomstig beheer ervan. De beoogde renovatie van het park en het toekomstige beheer ervan had een gezamenlijke opgave voor de beide eigenaren moeten zijn.

Smitsloo heeft de gemeente echter al jaren in woord en geschrift gemeld dat er een hek zou worden geplaatst wanneer er niet tijdig gezamenlijk een oplossing ter bescherming van de bebouwing zou worden gevonden. Dit gebeurde ondanks zijn aandringen niet, waardoor hij de bij aankoop gesloten samenwerkingsovereenkomst heeft opgezegd. Dit jaar, 10 jaar na de verwerving, vond sporadisch overleg plaats. Volgens Smitsloo zonder dat men hem ook maar enigszins in de veiligheidswensen tegemoet is gekomen. Daarom heeft hij ook al voorgesteld om het gemeentelijk gedeelte terug te kopen en zelf een voorstel ter invulling mét sociale beveiliging te verzorgen. Hij hoopt dat een en ander toch nog tot consensus leidt, in het belang van het duurzame behoud door een onverstoorde exploitatie van Ter Wadding.

En wanneer wordt het gemeentelijk deel nu onderhanden genomen?
Deze maand, december 2016, start het parkherstel van het gemeentelijk deel. De sfeer en architectonische essentie van de historische parkaanleg krijgen dan opnieuw vorm. Het park is rond 1810 door de familie Van Noord-Stratenus aangelegd in vroege landschapsstijl en latere eigenaren hebben hier maar weinig in veranderd. Toen de gemeente het park in beheer nam, is de parkstructuur gewijzigd en verpauperd, omdat er decennia geen onderhoud is uitgevoerd. Met het herstel van de structuur wordt gestart en vervolgens de beplanting.
Smitsloo heeft zo’n tien jaar geleden zijn groen al grotendeels gerevitaliseerd en op orde gebracht.

OGLV staat voor het behoud van ons erfgoed en natuurwaarden.  Om de burgers van Voorschoten weer te kunnen laten genieten van Ter Wadding is het belangrijk dat de gemeente niet alleen oog heeft voor de oog heeft voor de herstructurering maar ook voor de veiligheid.  OGLV blijft de ontwikkelingen van Ter Wadding volgen.